• 504 469 505 / 797 556 582
  • marmur.land@onet.pl
  • Poniedziałek - Sobota: 6:00- 20:00
  • Wysoki Małe 22 28-210 Bogoria k.Staszowa

Realizowane projekty:

Projekt pn. „Kostka dolomitowa- innowacyjne i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych województwa świętokrzyskiego”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Działania 2.5. „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP”

Osi 2 „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu: Wprowadzenie na rynek nowych produktów- kostki dolomitowej oraz krawężników wytwarzanych z surowca pozyskiwanego w Regionie Świętokrzyskim.

Planowane efekty: 2 innowacje nietechnologiczne, 1 produktowa oraz wzrost zatrudnienia o 5.

Wartość projektu: 900.836,10 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 502.932,08 zł.

 

© Copyright 2012-2020 Marmur Land - PROJEKTY wszystkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania treści i zdjęć ze strony.